Gå till innehållet

Ett omfattande införande av beskrivningarna av digital kompetens främjar jämställdhet mellan barn och unga 

Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen är viktiga platser för att lära sig att kreativt producera och tolka digitalt innehåll, verka i programmerade miljöer och använda digitala tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. De förnyade kunskapsbeskrivningarna har publicerats för att främja lika inlärning av dessa digitala färdigheter. 

Undervisning i digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande ingår i läroplansgrunderna. Anordnaren av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, såväl som lärare och pedagoger, kan ändå behöva praktiskt stöd i många frågor. Till exempel: vad innebär digital kompetens i årskurs 1-2, eller vilka färdigheter behöver en elev i de högre årskurserna i användning av media för att uttrycka sina egna idéer och tankar? Stöd kan också behövas för hur datalogiskt tänkande utvecklas från småbarnspedagogiken i olika skeden. Kunskapsbeskrivningarna som publicerats av Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet och det mångsidiga stödmaterialet ger konkret hjälp till den dagliga undervisningen i digitala färdigheter. 

Ta i bruk kunskapsbeskrivningarna och materialet som stöder digitala färdigheter 

Syftet är att anordnaren av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning ska kunna uppdatera målen och innehållet gällande digital kompetens i sina lokala planer på basis av beskrivningarna som nu publicerats. Implementeringen av kunskapsbeskrivningarna i utbildningen ökar lika möjligheter för alla barn och unga att lära sig nödvändiga digitala färdigheter. 

Helheterna gällande digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande visar vad en elevs goda färdigheter är i olika stadier av den grundläggande utbildningen. Inom småbarnspedagogiken beskrivs god pedagogisk verksamhet. De kunskapsbeskrivningar som publicerades förra året har förbättrats på basis av en enkät hos anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning samt öppna konsultationer. 

De uppdaterade kunskapsbeskrivningarna publicerades på utvecklingsprogrammet Nylitteracitets webbsidor den 8.6. 2022. En stor mängd öppet utbildningsinnehåll, guider, artiklar, videor och modellering har också publicerats för användning i undervisning och småbarnspedagogik. 

Undervisnings- och kulturministeriet stöder implementeringen av kompetensbeskrivningarna genom att bevilja bidrag till anordnare av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Besluten av beviljade understöd kommer att tillkännages i juni. 

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är en del av undervisnings- och kulturministeriets omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla (2020–2023). I utvecklingsprogrammet ansvarar Nationella audiovisuella institutet KAVI för medieläskunnighet och programmeringskunnande och Utbildningsstyrelsen för digital kompetens.  

Mer information: 

Medieläskunnighet: Nationella audiovisuella institutet, Sari Murtonen, projektspecialist, sari.murtonen@kavi.fi

Programmeringskunnande: Nationella audiovisuella institutet, Sasu Leinonen, projektspecialist, sasu.leinonen@kavi.fi 

Digital kompetens, Utbildningsstyrelsen, Päivi Leppänen, projektkoordinator, paivi.leppanen@oph.fi