Gå till innehållet

Under våren 2021 beviljade Undervisnings- och kulturministeriet bidrag till 46 utvecklingsprojekt. Projekten ska samla erfarenheter om hur kunskapsbeskrivningarna som tagits fram i programmet Nylitteracitet kan tas i bruk och tillämpas lokalt 2021–2022.

Därför pågår för närvarande intressanta lokala projekt inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen runtom i landet, ända från Rovaniemi till Pargas i sydvästra Finland. Projekten stärker den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringskunnandet, med olika betoningar beroende på ort. Målgruppen för projekten kan också vara småbarnspedagogiken eller för-och grundskolan, eller båda.

Många projekt under hösten har fokuserat på att förnya den befintliga ”digistigen” eller liknande. Samtidigt studerar den projektanställda kunskapsbeskrivningarna tillsammans med pedagoger och lärare, och testar dem i småbarnspedagogikens eller skolans vardag.

De lokala projekten ger värdefull information som används för att utveckla kunskapsbeskrivningarna. Projektkommunernas goda praxis delas så att arbetet med nylitteracitet sprids och får kontinuitet.

På bilden den ”digitala fågeln” från Ii.

Text: Leena Pylkkö