Gå till innehållet

Tävlingens teman är medieläskunnighet och digital kompetens som en del av läroplansgrunderna samt programmeringskunnande. Syftet med tävlingen är att producera korta exempelfilmer om hur man kan lära sig dessa teman och hur de kan undervisas. De goda idéerna och metoderna i videorna som produceras i tävlingen kan stödja i undervisningsarbetet. Videotävlingen är öppen för alla.

Tävlingen arrangeras av Nationella audiovisuella institutet, Utbildningsstyrelsen och Skolornas filmvecka.

Det finns två serier i tävlingen:

  • Årskurs 1-6
  • Årskurs 7-9

De tre bästa från båda serierna får välja ett av följande priser:

  • Utrustning till ett värde av 1 000 € och pedagogiskt stöd för ibruktagandet
  • Ett besök värt 1 000 € till ett besöksmål som stödjer undervisning
  • Filmvisning och tips om hur du kan använda filmen som en del av undervisningen

Resultaten av tävlingen kommer att tillkännages på Nylitteracitets webbplats den 11 november 2022.

Publiceringstillstånd

De som deltar i tävlingen måste se till att eleverna som medverkar i videon och det arbete de utför har ett publiceringstillstånd. Publiceringstillstånd bör begäras av vårdnadshavare med hjälp av ett formulär som du kan ladda ner här. De arrangerande ämbetsverken kommer att begära att publiceringstillstånden levereras till dem vid behov, ifall videon används i ämbetsverkens kommunikation.

Hur du levererar din video

Länken för inlämning av videor öppnar den 03.10.2022 och stänger den 30.10.2022. Överför videon till en molntjänst (t.ex. Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc.) och skicka in en länk till videon med knappen nedan. Innan du laddar upp, se till att du har tillstånd att ladda upp den. Ta bort videon från molntjänsten en vecka efter tävlingens slut (6 november).

Tekniskt

  • videoformat: .avi, .mp4 eller .mov
  • maximal storlek: 10 GB
  • längd: ca 3 minuter

Mer info om tävlingen: projektkoordinator Sasu Leinonen, sasu.leinonen@kavi.fi