Gå till innehållet

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser tio miljoner euro för utveckling av barns och ungas digitala färdigheter. Det ena understödet är avsett för utveckling av god pedagogisk verksamhet i anknytning till digital kompetens hos barn inom småbarnspedagogiken, det andra för utveckling av digital kompetens hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Syftet är att stödja utvecklingen av elevernas digitala färdigheter i enlighet med kunskapsbeskrivningarna som tagits fram i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Beskrivningarna av medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens finns på Nylitteracitets webbplats.

Ansökningstiden går ut den 27 maj 2022.

Mer info på undervisnings-och kulturministeriets webbsida.

Bild: Nea Ilmevalta