Gå till innehållet

Den 16 november 2021 publicerades den nya nationella läskunnighetsstrategin. Målen för programmet Nylitteracitet finns med i den nya strategin.

Strategin består av tre riktlinjer:

1. Vi skapar och stärker strukturer för det läsfrämjande arbetet

2. Vi stärker kompetensen vad gäller multilitteracitet

3. Vi inspirerar till läsning och gör läskunnigheten mer mångsidig

Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet. Multilitteracitet bygger på en bred förståelse av texten. Enligt den är texterna inte enbart skrivna utan använder sig av talat språk och ljud, bilder och grafiska element, video och rörelse.

Ur de kommuners synvinkel som nu deltar i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är det intressant att höra att programmets kunskapsbeskrivningar beaktats i läskunnighetsstrategin. I strategin konstateras att:

• Vi stödjer utvecklingen av digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande i småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

• Kunskapsbeskrivningarna som skapats inom programmet Nylitteracitet används för att främja multilitteracitet.

Strategin har utarbetats tillsammans med en mångprofessionell styrgrupp och en projektgrupp. Verksamheten har samordnats av Utbildningsstyrelsens Läsrörelse. Läs mer om strategin på Läsrörelsens webbsida.  

Text: Leena Pylkkö