Gå till innehållet

Ny kompetens för framtiden – digitalt, media och programmering. Utbildning för pedagoger, lärare, alla som arbetar med barn och unga.

Under våren kommer utvecklingsprogrammet att ordna regionala utbildnings- och inspirationseftermiddagar dit alla pedagoger, lärare och de som arbetar med barn och unga är välkomna. Information om det mer detaljerade programmet och instruktioner för anmälan uppdateras senare.

Här är vårens datum som du kan pricka in i din kalender!

14.2. Vändagswebbinarium: Aktuellt kring utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Anmäl dig på evenemangsidan senast torsdag 10.2 kl. 16.00.

9.3. Regionalt evenemang för Sydvästra Finland i Åbo (på finska) Program och anmälning.
22.3. Regionalt evenemang för östra Finland i Kuopio (på finska)
23.3. Regionalt evenemang för norra Finland och Lappland (webbinarium, på finska)
28.3. Regionalt evenemang för Västra och Mellersta Finland (webbinarium, på finska) Program och anmälning.

28.4. Rikstäckande evenemang i Helsingfors – innehåll också på svenska.

Ytterligare information: Leena Pylkkö, förnamn.efternamn@kavi.fi , samt Kristian Smedlund och Claudia Larkka, förnamn.efternamn@oph.fi.

Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash