Gå till innehållet

Digital kompetens i Svenskfinland

Utredningen, gjord av Linda Mannila år 2021, ger dig en lägesbild av hur skolor har förhållit sig till att digital kompetens finns i läroplanen samt visar vad digital kompetens kan innebära inom olika ämnen. Utredning är stödd av Kulturfonden.

Utredningen kan intressera bland annat lärare i årskurs 1–9.


Upphovsrätten – Kopiraittila

På Kopiostos webbplats för Kopiraittila finns spel och videon för elever samt information, videon, en länksamling och materialbank för lärare kring temat upphovsrätten.

Materialet är riktat till lärare och elever i årskurs 1–9.


Kompendium om upphovsrätten

På AOE (Biblioteket för öppna lärresurser) kan du bekanta dig med ett kompendium om upphovsrätten i undervisningen. Tarmo Toikkanen har sammanställt kompendiumet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Du kan välja svenska som språk.

Kompendiumet är riktat till lärare i årskurs 1–9.


Digiträning – kunskap för alla

På Vetamix sidor kan du bekanta dig med artiklar, se videon och få tips kring temat digiträning.

Webbplatsen lämpar sig för lärare och elever i årskurs 1–9.


Materialutlåning och materialbank – Digilandet

På webbplatsen finns tips, inspiration och du ges även möjlighet att låna material så som tillbehör till pekplattor.

Materialet lämpar sig uppskattningsvis för lärare inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och i årskurserna 1–6.


Podcast-avsnitt och inlästa böcker för elever

På webbplatsen finns sagor och inlästa böcker som elever kan lyssna på avgiftsfritt i form av bland annat podcast-avsnitt.

Avsnitten lämpar sig uppskattningsvis för barn inom förskoleundervisningen och elever i årskurs 1–4.


En välmående skola

Här hittar du material, modeller, tips och idéer för undervisning, bland annat digitala verktyg. Dessa stöder arbetet för en välmående skola som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och personlig utveckling. Materialen är sammanställda av Anette Jansson i samarbete med Harus nätverk och samarbetspartners.

Materialet är riktat till lärare och elever i årskurs 1–6


Trygghet på internet

I Lärums materialbank finns bland annat en plansch med råd för internetanvändning samt ett interaktivt e-material för specialundervisningen med temat Att fota och dela tryggt. När du klickar på bakgrunden i materialet läses materialet upp. Materialet är sammanställt av Carina Fronden i samarbete med Kehitysvammaliitto/Opike.

Delar av materialet kan uppskattningsvis användas av lärare för och elever inom specialundervisningen i årskurs 3–9 (observera bland annat åldersgränserna för sociala medier). En del av materialet kan också användas inom allmänundervisningen i årskurs 1–2.


Lättlästa ljudböcker med tillhörande arbetsmaterial

I Lärums (FDUV) materialbanken kan man lyssna på de lättlästa inlästa böckerna Kometen kommer, Farlig midsommar och Trollkarlens hatt. Till alla tre böckerna finns (avgiftsfritt) arbetsmaterial på två olika svårighetsnivåer.

De lättlästa bearbetningarna av Tove Janssons böcker är skrivna av författaren Jolin Slotte och inlästa av Marc Levengood.

Materialet kan användas inom allmänundervisningen i årskurserna 1–2 samt av äldre elever med inlärningssvårgiheter.