Gå till innehållet

Sivun sisältö

  Filtrera listning

  Programmerad teknik inom olika områden i livet

  Inom småbarnspedagogiken

  • man observerar teknikens roll i vardagslivet tillsammans med barnen. Man namnger digitala apparater i närmiljön och tar reda på hur de fungerar. Man funderar på vilken hjälp eller nytta människor har av apparaterna.

  Inom förskoleundervisningen

  • man bekantar sig med datorer tillsammans med barnen. Man handleder barnen att identifiera och namnge föremål och apparater som styrs av datorer i vardagsmiljön. Man funderar på och tar tillsammans reda på hur de fungerar.

  Eleven i årskurs 1–2…

  • identifierar och namnger datateknik i sin egen upplevelsevärld samt bekantar sig med robotik. Eleven beskriver apparaternas användningsändamål och funktionsprinciper.

  Eleven i årskurs 3–6…

  • observerar närvaron av programmering och robotik i det omgivande samhället. Eleven kan berätta om sätt att använda tekniska tillämpningar och om deras funktionsprinciper samt beskriva deras betydelse i sitt eget liv.

  Eleven i årskurs 7–9…

  • känner till funktionslogiken för algoritmer, automatisering och robotik samt tillämpningen av dem inom olika områden i livet. Eleven funderar på den programmerade teknikens möjligheter, risker och etiska perspektiv.

  Den programmerade teknikens effekter i vardagen

  Inom småbarnspedagogiken

  • man utforskar tillsammans med barnen hur man med teknikens hjälp kan följa vad människor gör. Man letar efter praktiska exempel i den egna närmiljön, såsom rörelsedetektorer, kartapplikationer, barnens närvarotaggar eller aktivitetsmätare. Man funderar på hur apparater eller system samlar in information om vad folk gör.

  Inom förskoleundervisningen

  • man funderar tillsammans med barnen på varför olika apparater och applikationer samlar in information om vad människor gör. Man diskuterar också medieinnehåll som barnen känner till och de miljöer där de följer detta innehåll. Man funderar tillsammans på hur exempelvis strömningstjänster rekommenderar innehåll för användarna.

  Eleven i årskurs 1–2…

  • funderar på hurdan information om hens eget agerande som samlas in i digitala miljöer. Eleven förstår att den information som samlas in sparas, och kan ge åtminstone ett exempel på vad information som samlas in om hen kan användas till.

  Eleven i årskurs 3–6…

  • kan ge exempel på riktat digitalt innehåll och hur det riktas. Eleven funderar på sitt eget agerande och hur information som samlas in om det används i digitala miljöer.

  Eleven i årskurs 7–9…

  • kan berätta hur digitala tjänster personanpassas och reklam riktas till användaren. Eleven funderar på hur information som samlas in i digitala tjänster och programmering påverkar socialt och samhälleligt påverkansarbete.

  Andra beskrivningar av programmeringskunnande

  Övriga kunskapsområden