Gå till innehållet

Pilotprojekten inom småbarnspedagogiken i Liperi och Keuruu bevisar hur mångsidiga aktiviteter som kan ingå i Nylitteracitet. Kommunerna har själva kunnat bestämma vilka områden av kunskapsbeskrivningarna som ska betonas i projekten. De lokala behoven utformar projekten så att alla har egna särdrag.

Konstverk i virtuellt galleri och robotar som kommit i användning

Digi-handledare Satu Korhonen och digi-pedagog Joona Pihlman berättar om småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens roll i projektet, som även sträcker sig till den grundläggande utbildningen i Liperi. Kommunen hade tidigare satsat på utrustningsinköp. Projektets uppgift har varit att få personalen att använda den. Samtidigt har man utvecklat pedagogiska innehåll som lämpar sig för småbarn och förskolebarn.

På dagis har man ordnat programmeringsveckor, då både personal och barn har fått bekanta sig med Kubo-robotar, Bee-bots och surfplattor. För fortsättningen har man utarbetat en kalender, där personalen kan reservera utrustningen för användning på dagis. Korhonen och Pihlman berömmer att personalen bara behövde en liten knuff och lite mod och nu verkar utrustningen ha blivit en del av vardagen på många dagis.

Kubo-robot
Kubo-roboten är mycket lämplig också för yngre barn, eftersom de kan koppla ihop brickorna som roboten rör sig längs. Förskolebarn och äldre barn kan fundera på kommandon som kan programmeras in i roboten.

Liperi har också bestämt sig för att experimentera med AR- teknik i förskoleundervisningen. Efter att ha sett en traditionell naturdokumentär fick barn uppleva hur djuren i skogen kom till mitten av rummet med hjälp av appen 3D Bear. I Liperi planeras till våren experiment med användning av virtuella glasögon i förskoleundervisningen. Pihlman framhåller att det än så länge finns väldigt lite erfarenhet om användningen av virtuell verklighet i småbarnspedagogiken, och ännu mindre forskning. I Liperi görs alltså banbrytande arbete inom digital pedagogik.

surfplatta med bildkonst
Konstundervisning med vattenfärger men i en virtuell verklighet. Barns verk fotograferades och ställdes ut på ett virtuellt konstmuseum. Barnen rör sig i muséet med surfplattor. Det fanns en gratis app som heter Artsteps.

Keuruu satsar på medieläskunnighet, vårdnadshavarna engageras också

Keuruu har velat först fokusera på medieläskunnighet och göra barn bekanta med traditionella tryckta medier. Projektkoordinator Sonja Niinikoski är glad över hur väl Lyyti Kynänens och Seppo Sananens material publicerat av Aikakausmedia passar in i projektets syften. Niinikoski har lett funktionella stunder av mediefostran på dagis, utifrån boken och tillhörande vänkort. I maj kommer alla grupper och familjedaghem att göra en egen tidning (Tyvärr finns varken Aikakausmedias material eller gör-din-egen-tidning -tjänsten på svenska). Barnen själva är journalister och fotografer.

Hur är det med de minsta? Niinikoski ger ett exempel på en grupp 0-2-åringar som har gjort sina egna ”tidningar” genom att klippa och limma. Även ett litet barn kan visa på bilder från sidorna i en tidning. Om det är bekanta karaktärer från media har man pratat med barnet om hens upplevelser. Bilderna har fästs på ett stort gult papper och barnet har fått ta med det hem.

Under vintern har mediekaféer, det vill säga små utbildningstillfällen, anordnats för personalen inom förskolepedagogiken och Sonja har även visat för personalen hur QR-koder används. I en grupp fästes koder på mordagskorten, för att lyssna på en gratulationslåt.

Björnen Seppo och räven Lyyti har blivit viktiga karaktärer för barn. Stunderna med ”Media-Sonja” är efterlängtade, och de uppskattas också av vårdnadshavarna. I Keuruu har man lyckats engagera också vårdnadshavarna. Niinikoski har skickat ett infobrev om projektet till varje hem och handboken ”Barn och media” delades ut till hemmen. Handboken kan beställas kostnadsfritt från KAVI. Niinikoski har också förberett färdiga bottnar till gruppernas WhatsApp-meddelanden, för att informera vårdnadshavare om projektets aktiviteter. Dessutom har en enkätundersökning skickats till vårdnadshavarna och en gemensam föräldrakväll planeras för hela kommunen till början av hösten. I maj förbereds en funktionspunkt om åldersgränser till förskolans vårfest. Förskolebarnens vårdnadshavare har också velat ha ett informationspaket om att skaffa en första smarttelefon. Niinikoski lovar att göra det också.

När den nya verksamhetsperioden för småbarnsfostran startar i augusti börjar man i Keuruu även stärka programmeringskunnande. ”Mediatrappan” i Keuruu sträcker sig nu från småbarnspedagogiken till slutet av grundskolan.

Text av: Leena Pylkkö, KAVI. I artikelbilden finns Sonja Niinikoski med räven Lyyti och björnen Seppo.

P.S. Utbildningsanordnaren, det vill säga kommunen, bedömer nivån på dataskydd och säkerhet för lärapplikationer, kommunikationsverktyg, sociala medietjänster och digitala spel samt om de kan användas i undervisningen eller som kommunikationsverktyg. Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet KAVI uttalar sig alltså inte om lämpligheten för pedagogiskt bruk av de i applikationer som nämnts i artikeln. Du hittar mer information om utbildningsanordnarens ansvar på Utbildningsstyrelsens hemsida.