Gå till innehållet

Materialserien innehåller en text och video som öppnar upp ämnet för läraren, samt en kort infotext och uppgifter för eleverna. Materialet riktar sig till elever som är över 13 år gamla.

Eftersom medielandskapet för barn och unga förändras ständigt, och nya fenomen avlöser varandra, har experter inom mediefostran skapat en modell som du kan använda för att hantera nya fenomen inom medieläskunnighet i din undervisning även i framtiden. Ur materialserien framgår också hur kompetensbeskrivningarna stödjer målinriktad undervisning.

Bild: Siru Tirronen

CC BY 4.0