Gå till innehållet

Lättlästa ljudböcker med tillhörande arbetsmaterial

I Lärums materialbank kan man lyssna på de lättlästa inlästa böckerna Kometen kommer, Farlig midsommar och Trollkarlens hatt. Till alla tre böckerna finns (avgiftsfritt) arbetsmaterial på två olika svårighetsnivåer.

De lättlästa bearbetningarna av Tove Janssons böcker är skrivna av författaren Jolin Slotte och inlästa av Mark Levengood.

Materialet är riktat till elever med inlärningssvårigheter, men materialet kan också användas av övriga elever i årskurserna 1–2.


Trygghet på internet

I Lärums materialbank finns ett interaktivt inläst e-material för specialundervisningen med temat Att fota och dela tryggt. När man har öppnat materialet kan man aktivera inläsningsfunktionen genom att klicka på bakgrunden. Materialet stöder det vidgade textbegreppet.

Materialet är sammanställt för specialundervisningen. Materialet kan också tillämpat användas inom allmänundervisningen.


Planschen 10 goda råd om internet

I samband med projektet Lättläst it har en plansch med goda råd för internetanvändning tillverkats. Planschen är planerad av Carina Fronden i samarbete med Kehitysvammaliitto/Opike. Bilderna är illustrerade av Antti Ollikainen.

Planschen är riktad till personer med inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättning. Planschen kan också användas inom allmänundervisningen.


Lättlästa nyheter på svenska i Finland

LL-Center publicerar lättlästa svenskspråkiga nyheter, det så kallade Lätta bladet. Nyheterna kan man både lyssna på och läsa avgiftsfritt på internet.

Materialet kan användas i grundskolans högre årskurser av elever som har behov av lättlästa nyheter. Lätta bladet kan också användas av elever i andra stadiet och av övriga som har behov av lättlästa nyheter.


IKT-ordlista på lättläst svenska

I Lärums materialbank finns en IKT-ordlista med lättlästa förklaringar till IKT realterade ord som kan kännas knäpiga.

Materialet kan användas av bland annat av högstadiets eller andra stadiets elever som har nytta av lättlästa texter samt av övriga som har behov av lättlästa förklaringar på ord som realteras till internet- och kommunikationsteknik.