Gå till innehållet

Under våren 2021 publicerade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet kunskapsbeskrivningar gällande digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande. Denna version 1 utvecklas. Vi inbjuder dig att delta i utvecklingsarbetet vars mål är att kunna publicera version 2 under försommaren 2022.

Genom vår enkät kan du ge din åsikt om beskrivningarna på generell nivå, eller kommentera dem mer i detalj på den plattform som skapats för ändamålet.

En förfrågan har skickats till arrangörerna av undervisning och småbarnsfostran om att ge feedback på kunskapsbeskrivningarna, du kanske redan har fått en inbjudan att delta.

Vi önskar få åsikter från så många aktörer i branschen som möjligt! Kontakta oss, så får du länken till enkäten. Undersökningen är öppen t.o.m. 13.3.

Leena Pylkkö, projektplanerare, förnamn.efternamn@ kavi.fi

Bild: Javier Allegue Barros, Unsplash