Siirry sisältöön

Aloituspuhe: Maailma hiekanjyvässä – Linda Liukas

Kuuluuko tietojenkäsittely tekniikkaan, tieteeseen vai taiteeseen? Ovatko tietokoneet työkalu vai lelu? Mitä voimme oppia japanilaisilta, meksikolaisilta tai amerikkalaisilta opettajilta teknologiaopetuksesta? Entä tähdiltä, jäätiköiltä ja sieniltä?
Tietokoneet muuttavat maailmaa. Tässä puheessa lastenkirjailija Linda Liukas pohtii miten koulut voivat vastata muutokseen. Ehkä teknologiakasvatuksen tärkein tehtävä onkin antaa lapselle kieli kuvata ympäröivää maailmaa.

Striimilinja 1:

Perusopetus: Se aukeaa hymyillen – Linda Liukas

Miten päästä alkuun ohjelmoinnin ja tietojenkäsittelytieteen opettamisessa? Tässä työpajassa leikataan, liimataan ja keskustellaan siitä, miten perusopetukseen voi tuoda ripauksen teknologiaa.

Perusopetus: Viimeinen taikuri – Linda Liukas

Algoritmit ovat iso osa tietojenkäsittelytieteen opetusta. Mutta mitä ne oikeastaan ovat? Tässä työpajassa opetellaan erilaisia järjestysalgoritmeja karamellien avulla. Tämän työpajan jälkeen kuplalajittelu, lisäyslajittelu ja pikalajittelu ovat tuttuja.

Perusopetus: Saimaan digihelmien poimintaa – Annika Lönnroth & Nina Tynkkynen, Lappeenranta (esityksen diat)

Lappeenrannan Uudet lukutaidot tutuksi -hankkeessa kokeillaan, kehitetään ja tuotetaan opetusmateriaaleja kaikille perusopetuksen vuosiluokille tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta, medialukutaidosta ja ohjelmointiosaamisesta. Tavoitteena on lisätä opettajien ja oppilaiden osaamista ja ymmärrystä näiden digitaalisten taitojen saralla. Paikallisesti on keskitytty osaamistason alkupään tukemiseen. Työpajassa esitellään hankkeen hyvät esimerkit ja kehitetään niitä edelleen yhdessä osallistujien kanssa. Jokaisesta mainitusta osa-alueesta esitellään vähintään yksi oppimiskokonaisuus tai toimintamalli.

Varhaiskasvatus ja esiopetus: Sähkö, joka rakastaa – Linda Liukas

Tässä työpajassa tutustutaan tietojenkäsittelytieteen opettamiseen erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Mitä jos oppisimme tietokoneista, koodista ja tekniikasta tanssien, kontaten ja kielemme kärjellä?

Striimilinja 2:

Perusopetus: Lasten ja nuorten kriittinen nettilukutaito – Carita Kiili & Elina Hämäläinen, Critical-hanke

Critical-hankkeen työpajassa tarkastellaan lasten ja nuorten kriittisen nettilukemisen taitoja sekä esitellään näiden taitojen opettamiseen kehitettyjä opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja.

Perusopetus, Pelillisyyden ja leikillisyyden ilot – Riikka Aurava, Tampereen yliopisto (Game Reseach Lab) (esityksen diat)

Tässä työpajassa tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, joilla voi lisätä pelillisyyttä ja leikillisyyttä erilaisiin opetus- ja oppimistilanteisiin. Käymme lyhyesti läpi käsitteitä ja teoriaa sekä sitä, mitä hyötyjä pelillisyydellä ja leikillisyydellä voi saavuttaa. Pääpaino on kuitenkin harjoituksilla: kokeillaan ja pohditaan, miten pelien elementtejä, leikkiä, luovuutta ja hassuttelua voidaan käyttää oppimisen tukena. Lelupäivä: omien (pienien) lelujen tuominen sallittua ja toivottavaa.

Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus: Digitaitojen opettaminen ja tietosuoja: miten ratkaista yhtälö? – Ilona Sidoroff & Matti Kähkönen, Lappeenranta (esityksen diat)

Kieltääkö tietosuoja kaiken vai löytyykö yhtälöön sittenkin ratkaisu? Työpajassa pohditaan tietosuojan merkitystä ja huomioimista digitaitojen opetuksessa ja etsitään toimivia ratkaisuja koulun ja varhaiskasvatuksen arkeen.

Varhaiskasvatus ja esiopetus: Lasten mielenkiinnokohteista kohti digitaalisuutta – Kati Roivio, Savonlinna (esityksen diat)

Lasten omat mielenkiinnonkohteet tarjoavat oivan lähtökohdan digitaalisten taitojen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Työpajassa kuullaan rohkaisevia esimerkkejä siitä, miten kasvattajat ovat vähäisistä tvt-laitteiden käyttökokemuksistaan huolimatta alkaneet harjoitella digitaalista tuottamista yhdessä lasten kanssa. Digitaalisten tuotosten tekemiseen liittyy myös haasteita. Työpaja tarjoaa yhteisen tilan kokemusten jakamiselle ja ratkaisujen löytämiselle.

Perusopetus, Ohjelmointi luovana tekemisenä – Mikko Eloholma, TIEKE (esityksen diat)

Työpajassa esitellään harjoitus, joka havainnollistaa ohjelmoinnin yhteyttä visuaaliseen ilmaisuun, kuvataiteeseen, matematiikkaan sekä geometriaan. Ohjelmointi tapahtuu internet-selaimessa visuaaliseen ilmaisuun suunniteltua p5js-ympäristöä (https://editor.p5js.org/) käyttäen.

Muiden esitysten diat: