Siirry sisältöön

Tilaisuuden tallenteet

  • Aloituspuhe, Millaista osaamista opettaja tarvitsee digitaalisessa maailmassa? Digitaalisen osaamisen kehittäminen osana opettajankoulutusta – Marjaana Veermans, Turun Yliopisto
Professori Marjaana Veermans Turun yliopistosta kertoo näkemyksiä siitä, mitä osaamista opettaja tarvitsee digitaalisessa maailmassa ja miten digitaalisen osaamisen kehittäminen näkyy osana opettajankoulutusta.
  • Varhaiskasvatus, Uudet lukutaidot varhaiskasvatuksessa – Sara Sintonen, Helsingin yliopisto
Sara Sintonen Helsingin yliopistosta kertoo, miten Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman sisällöt näkyvät varhaiskasvatuksessa.
  • Varhaiskasvatus, Animaatiot ja kuvaaminen osana laaja-alaista oppimista – Katja Kiurujoki & Kaisa Rounas, Rusko
Digiagentti Katja Kiurujoki ja päiväkodinjohtaja Kaisa Rounas kertovat Ruskon kunnan Uudet lukutaidot -hankkeen etenemisestä sekä animaatioiden ja kuvaamisen liittämisestä varhaiskasvatukseen osana laaja-alaista oppimista.
  • Varhaiskasvatus, Blue Botit ja ohjelmointiosaaminen osana Raision varhaiskasvatuksen digipolkua – Emmi Klemettinen & Jenna Latvala, Raisio
Varhaiskasvatuksen opettaja Emmi Klemettinen ja varhaiskasvatuksen digitutor Jenna Latvala kertovat Blue Bot -roboteista sekä ohjelmointiosaamisesta osana Raision varhaiskasvatuksen digipolkua.
  • Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digipolku Liedossa – Elina Helin, Lieto
Varhaiskasvatuksen digitutor Elina Helin kertoo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digipolun rakentumisesta Liedon kunnassa.
  • Alakoulu, Raumlaine digipolku – Mariel Eerola-Leino & Jenni Valanne, Rauma
Digiopettajat Mariel Eerola-Leino ja Jenni Valanne kertovat Google-ympäristön käytöstä osaamisen kuvausten mukaisesti sekä esimerkkejä Rauman varhaiskasvatuksessa toteutettavista tehtävistä.
  • Alakoulu, Osaamiskuvauksista osaamismerkkeihin – Anssi Leppänen, Salo ja Janne Korsimo, Rusko
Anssi Leppänen Salosta ja Janne Korsimo Ruskosta kertovat, miten Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistut osaamisen kuvaukset taipuvat osaamismerkistöiksi ja opastavat Opentunti -alustan toiminnassa sekä käyttämisessä.
  • Yläkoulu, Minecraftia ja virtuaalisuutta Jakomäen kirjastossa – Jussi Nevalainen, Jakomäen kirjasto
Jussi Nevalainen Jakomäen kirjastosta esittelee Minecraft ja VR-työpajoja, jotka on suunnattu yläkoululaisille monilukutaidon ja lukutaidon edistämiseksi.
  • Yläkoulu, Ohjelmoinnin integroiminen yläkoulun oppiaineisiin – Maria Leivo
Maria Leivo Tiedekoulusta kertoo, miten ohjelmointia ja sen osa-alueita voisi integroida yläkoulun eri oppiaineisiin.
  • Yläkoulu, Mediataitokoulun tehtäväpaketteja yläkouluun – Ella Airola, KAVI
Projektipäällikkö Ella Airola Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista kertoo Mediataitokoulu -verkkosivun sisältämistä tehtäväpaketeista, jotka on suunnattu yläkoulun oppilaille.