Siirry sisältöön

Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ovat julkaisseet varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen käyttöön digitaalisen osaamisen kuvaukset. Osaamisen kuvauksista ilmenee, mitä on oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa. Osaamisen kuvaukset on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Kuvaukset tullaan julkaisemaan myös saamen kielillä.  

Digitaalisen osaamisen kuvaukset tukevat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2018 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 linjausten paikallista toimeenpanoa. Tavoitteena on, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät päivittävät digitaaliseen osaamiseen sekä monilukutaitoon liittyviä tavoitteita ja sisältöjä paikallisissa suunnitelmissaan nyt julkaistujen kuvausten pohjalta. 

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät käynnistävät syksyllä 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön avustamia hankkeita (112), joissa kehitetään osaamisen kuvausten paikallista käyttöönottoa ja hyödyntämistä kasvatuksessa ja opetuksessa. Osa vuonna 2021 käynnistyneistä hankkeista (46) jatkuu edelleen.  

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.  

Digitaalisen osaamisen kuvaukset on laadittu yhteistyössä opettajien, asiantuntijoiden ja digiosaamisen verkostojen kanssa, aiemmin laadittujen kuvausten pohjalta. Osaamisen kuvauksissa on huomioitu myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien toimittamat digitaalisen osaamisen suunnitelmat ja strategiat.

Digitaalisen osaamisen kuvauksia tullaan päivittämään ja kehittämään perusteiden toimeenpanon tueksi myös Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman päätyttyä. 

Yhteystiedot

Medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Digitaalinen osaaminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö