Siirry sisältöön

Kuvaukset on johdettu tukimateriaaliksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista. Kuvaukset tukevat opetuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä paikallisten suunnitelmien laatimista ja päivittämistä. Kuvaukset on laadittu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kuvauksia on ollut laatimassa opettajia ja muita asiantuntijoita.

Kuvauksia testataan ja kehitetään ohjelman aikana. Osana kehittämisohjelmaa toteutetaan paikallisia kehittämishankkeita varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2021 avustusta 46 hankekunnalle lasten ja nuorten digitaalisia taitoja kehittävien toimintamallien rakentamiseen lukuvuoden 2021-2022 aikana. Kesällä 2022 ministeriö myönsi uusia avustuksia yhteensä 112 varhaiskasvatuksen ja esi-ja perusopetuksen järjestäjälle.

Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Yhteystiedot

Medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Digitaalinen osaaminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö