Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä pääalueesta: 1) Käytännön taidot ja oma tuottaminen, 2) Vastuullisuus ja turvallisuus, 3) Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja 4) Vuorovaikutus. Pääalueet on nimetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kuvataan oppimisen kohteena ja välineenä.

Kuvaukset mahdollistavat teknologioiden moninaisen käytön.

Pääset tutustumaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksiin tarkemmin tällä sivulla. Halutessasi voit siirtyä myös Miroon tarkastelemaan kuvauksia. Sivun lopusta voit lisäksi ladata pdf- tai xlx-tiedoston.

Osaamisen kuvausten versio 2 julkaistaan kesäkuussa 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivityksen (2022) myötä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen muuttuu hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksessa digitaaliseksi osaamiseksi.

Kuvauksissa mainituilla digitaalisilla ympäristöillä tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia opetuksen ja varhaiskasvatuksen käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä. Näitä voivat olla lukuisat ratkaisut, palvelut, laitteet ja välineet. 

Tekstillä tarkoitetaan monilukutaitoon liittyvän laajan tekstikäsityksen mukaisesti tekstejä, jotka voivat olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.

Miten kuvauksia luetaan?

Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu.

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
  • Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten kanssa rinnakkain
  • Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

Lataa alta tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset pdf- tai xlx-tiedostona

Muut osaamisalueet

Opettaja tai digipedagogiikan kehittäjä!

Minkä digitaidon edistämiseen olet kaivannut inspiraatiota tai tukea? Osallistu kyselyymme!