Siirry sisältöön
Suodata listausta

Tekniset perustaidot

Varhaiskasvatuksessa

  • Henkilöstö varmistaa, että oppimisympäristössä on riittävät ja tarkoituksenmukaiset tvt-välineet.
  • Henkilöstö tekee oppimisympäristössä olevat tvt-välineet lapsille tutuksi. Opetellaan, että teknologia on luonteva osa oppimisympäristöä.
  • Henkilöstö näyttää esimerkkiä teknologian tarkoituksenmukaisesta käytöstä arjessa.
  • Lasten kanssa opetellaan laitteiden ja välineiden turvallista ja huolellista käyttöä.
  • Tutkitaan ja ihmetellään teknologiaa arjen ympäristöissä.
  • Henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa mahdollisesta lasten omien välineiden ja laitteiden käytöstä.
  • Lasten kanssa tutkitaan lasten omia leluja ja niiden toimintaperiaatteita.
  • Opetellaan käynnistämään ja sammuttamaan mobiililaite. Opetellaan lataamaan laitetta.
  • Harjoitellaan käyttämään mobiililaitteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia.
  • Opetellaan nimeämään välineitä ja tunnistamaan yleisimpiä symboleja.
  • Keskustellaan siitä, mikä on internet. Opetellaan, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa.
  • Tutkitaan ja kokeillaan erilaisia näppäimistöjä.
  • Harjoitellaan erilaisia tapoja ohjata laitetta.

Esiopetuksessa

  • Havainnoidaan ja tutustutaan arjen teknologiaan. Keskustellaan teknologian merkityksestä lasten elämässä.
  • Opetellaan käyttö- ja toimintaperiaatteisiin liittyvää sanastoa.
  • Opetellaan laatimaan ja noudattamaan yksinkertaisia ohjeita.
  • Opetellaan näppäintaitoja ja näppäimistön käytön alkeita. Tutustutaan hiiren käyttöön.

Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

  • havainnoi ja ymmärtää teknologian vaikutuksia arjessa.
  • osaa käsitellä laitteita, oheislaitteita ja tarvikkeita huolellisesti. Oppilas osaa toimia, jos laite rikkoutuu tai katoaa.
  • osaa ohjatusti liittää laitteen langattomaan verkkoon.
  • osaa kirjautua laitteelle ja ympäristöihin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  • osaa käytössä olevien laitteiden perustoiminnot.
  • osaa tulostaa paperille vastuullisesti.
  • osaa keskeisiä käsitteitä ja symboleita. (lista)
  • ymmärtää, mikä on internet, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa. Oppilas osaa käyttää selainta.
  • erottaa käyttöjärjestelmän ja ohjelman/sovelluksen.
  • osaa laatia itse ja noudattaa yksinkertaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.
  • ymmärtää näppäimistön ja hiiren perustoiminnot ja käyttää niitä. Oppilas tutustuu kymmensormijärjestelmään.
 • osaa ratkaista laitteiden yleisiä häiriötilanteita. Oppilas auttaa toisia oppilaita ongelmatilanteessa. Oppilas ymmärtää laitteiden asetuksia ja osaa muuttaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa ladata ja ottaa käyttöön helppokäyttöisiä sovelluksia. Oppilas tunnistaa joitakin teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.

Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

  • ymmärtää laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden monipuolisuutta.
  • ymmärtää eri oppiaineille ominaisia tapoja käyttää teknologiaa.
  • ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa.
  • osaa toimia laitteen yleisimmissä häiriötilanteissa.
  • osaa liittää ja käyttää oheislaitteita ja -tarvikkeita.
  • osaa liittää laitteen langattomaan verkkoon.
  • ymmärtää ja osaa muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.
  • ymmärtää, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa.
  • osaa tulostamisen asetusten perustoiminnot.
  • käyttää teknologiaan liittyviä käsitteitä.
  • hallitsee yleisimmät tiedostoformaatit ja niiden päätteet.
  • osaa tarvittaessa siirtää tiedostoja eri laitteiden välillä.
  • osaa laatia ohjeita vaiheittain ja noudattaa vaiheittaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.
  • harjoittelee kymmensormijärjestelmää.
  • käyttää yleisimpiä pikanäppäinkomentoja.
 • auttaa toisia oppilaita laitteiden käytössä ja ongelmatilanteessa. Oppilas ylläpitää käytössään olevaa laitetta siltä osin kuin se on mahdollista. Oppilas tuntee eri liittimiä ja kaapeleita ja osaa käyttää niitä.

Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

  • ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa syvemmin.
  • käyttää sujuvasti teknologiaan liittyviä käsitteitä.
  • käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla. Oppilas valitsee tarkoituksenmukaisen tiedostotyypin samankaltaisista.
  • hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.
  • käyttää sujuvasti näppäimistöä.
  • käyttää sujuvasti pikanäppäinkomentoja.
  • osaa käyttää sähköistä asiointia iälleen tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • etsii ratkaisuja monimutkaisiin laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen ongelmiin eri lähteistä. Oppilas auttaa toisia oppilaita digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa. Oppilas seuraa teknologian käyttöön liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Toiminta eri ympäristöissä

Varhaiskasvatuksessa

  • Henkilöstö tuntee ja käyttää tarkoituksenmukaisesti lapsen varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevia digitaalisia ympäristöjä.
  • Digitaalisia ympäristöjä käytetään pedagogisessa dokumentoinnissa aktiivisesti.
  • Digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään osana kehityksen ja oppimisen tukea.
  • Digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään oppimisympäristössä moniaistisesti.
  • Lasten kanssa tutustutaan kokeillen ja leikitellen sovelluksiin oppimisen alueiden aihepiirien kautta.
  • Lasten kanssa pelataan ja tutkitaan pelien logiikoita. Keksitään uusia pelejä ja muokataan tuttuja pelejä.
  • Hyödynnetään digitaalisten ympäristöjen pelillisiä elementtejä.

Esiopetuksessa

  • Käytetään sovelluksia monipuolisesti ja havainnoidaan niiden keskeisiä toimintaperiaatteita.

Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

  • tietää koulun käytössä olevat digitaaliset ympäristöt ja osaa kirjautua niihin. Oppilas osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä vuosiluokalle riittävällä tavalla.
  • osaa ohjatusti siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä.
  • osaa ohjatusti käyttää digitaalisia ympäristöjä tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.
  • osaa ohjatusti käyttää (opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti käytössä olevia järjestelmiä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
  • osaa avata ja sulkea sovelluksia sekä liikkua niiden välillä.
  • osaa ohjatusti antaa oikeuksia sovelluksille.
  • harjoittelee hahmottamaan oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.
 • on kiinnostunut sovelluksista ja osaa hakea sovelluskaupasta itselleen kiinnostavia sovelluksia. Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun sovellus pyytää oikeuksia.

Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

  • käyttää digitaalisia ympäristöjä opiskelussaan tarkoituksenmukaisesti.
  • osaa siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä.
  • osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.
  • osaa kirjautua mahdollisesti käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään ja tutustuu sen käyttöön.
  • osaa käyttää (opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
  • osaa käyttää arjessaan tärkeitä sovelluksia ja ymmärtää niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Oppilas ymmärtää ja osaa muuttaa sovellusten oikeuksia.
  • osaa ohjatusti siirtyä saman palvelun työpöytä- ja mobiiliversioiden välillä.
  • seuraa oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.
 • osaa etsiä hyödyllisiä digitaalisia ympäristöjä ja kokeilla niiden käyttötarkoituksia. Oppilas osaa tarvittaessa rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

  • käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.
  • osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen ympäristön.
  • käyttää sujuvasti palvelujen verkkoselain-, mobiili- ja työpöytäsovellusta
 • osaa vertailla, arvioida ja ehdottaa käyttöön digitaalisia ympäristöjä. Oppilas kannustaa muita oppilaita digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen käyttöön. Oppilas arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.

Tuottaminen

Varhaiskasvatuksessa

  • Lasten kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa tuetaan digitaalisten ympäristöjen avulla.
  • Digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään kielellä leikittelyssä.
  • Pelataan pelejä, jotka kannustavat tuottamaan omaa sisältöä.
  • Kuvataan, videoidaan ja muokataan sisältöä yksinkertaisilla toiminnoilla. Tehdään kuva- ja videoprojekteja.
  • Sadutettaessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä. Tehdään omia ja yhteisiä digitaalisia kirjoja laajan tekstikäsityksen mukaisesti.

Esiopetuksessa

  • Tuotetaan ja tulkitaan viestejä digitaalisissa ympäristöissä.
  • Käsitellään kuvia ja videoita monipuolisesti leikillisesti ja kokeillen.
  • Harjoitellaan kirjoittamista. Tuotetaan tekstejä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
  • Tehdään leikillisiä animaatioita.
  • Tehdään yksinkertaisia diagrammeja.

Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

  • osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä koulun digitaalisissa ympäristöissä.
  • ymmärtää, mikä on tiedosto. Oppilas osaa luoda kansion ja osaa nimetä tiedostot ja kansiot loogisesti.
  • osaa tiedoston käsittelyn perustaitoja: tallentaa, kopioda, siirtää, poistaa.
  • ottaa kuvia, videokuvaa ja äänittää sekä tekee yksinkertaisia muokkauksia.
  • hyödyntää kameraa ja muita helppoja sovelluksia havaintojen tekemisessä ja tallentamisessa.
  • harjoittelee tuottamaan tekstiä digitaalisessa ympäristössä (monimuotoiset tekstit).
  • osaa muokata tekstiä: tekstin aktivointi, kirjainkoon ja -lajin valinta.
  • osaa ohjatusti tehdä animaation.
  • osaa ohjatusti käyttää digitaalisen tuottamisen ympäristöjä. Oppilas osaa tehdä tuotoksen, jossa on tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa.
  • osaa tuottaa ja tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.
  • osaa kommentoida toisten tuotoksia kommentointityökalulla.
 • tuntee erilaisia omaan tuottamiseen tarkoitettuja digitaalisia ympäristöjä ja osaa käyttää niitä. Oppilas on kiinnostunut kuvien, videoiden ja äänen käsittelystä ja tuottaa sisältöä itsenäisesti. Oppilas osaa käyttää kosketusnäyttökynää tarkoituksenmukaisesti.

Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

  • ymmärtää kansio- ja tiedostorakenteen tiedostonhallinnassa.
  • osaa muokata kuvaa, videota ja ääntä.
  • osaa tehdä lyhyen elokuvan.
  • osaa lähettää tiedostoja. Oppilas osaa tallentaa ja jakaa sisältöä pilvipalvelussa.
  • osaa tuottaa tekstiä digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas osaa tuottaa tekstiä eri käyttötarkoituksiin (monimuotoiset tekstit).
  • hallitsee tekstinkäsittelyohjelman perusteet.
  • osaa tehdä yksinkertaisen animaation.
  • osaa taulukkolaskentaohjelman perusteet. Oppilas osaa tehdä taulukon ja siitä diagrammin.
  • osaa esitysgrafiikkaohjelman perusteet. Oppilas osaa laatia esityksen.
  • osaa työstää tiedostoa yhdessä toisten kanssa digitaalisessa ympäristössä.
  • osaa kommentoida toisten tuotoksia kommentointityökalulla.
  • osaa ohjatusti 3D-mallintaa ja 3D-tulostaa.
 • tuntee kuvan, videon ja äänen monipuoliseen käsittelyyn liittyviä ohjelmia ja käyttää niitä. Oppilas tuottaa ja jakaa editoitua sisältöä eri aiheista. Oppilas osaa luoda yhteiseen työskentelyyn tiedoston ja osaa liittää muut oppilaat siihen mukaan.

Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

  • osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen ja käyttää sitä.
  • osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti.
  • käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti.
  • osaa käyttää tekstissä tyylejä. Oppilas löytää tarvitsemansa erikoismerkit.
  • osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla.
  • osaa tehdä animaatioita ja elokuvia.
  • käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.
  • osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
  • osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.
  • osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla.
  • osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa ympäristössä.
  • osaa 3D-mallintaa ja 3D-tulostaa.
 • osaa valita julkaisutarkoitukseen soveltuvan kuvaformaatin ja muokata tiedoston julkaisuun sopivaan resoluutioon. Oppilas osaa asiasanoittaa ja käyttää aihetunnisteita aineiston järjestämiseksi. Oppilas osaa esittää parannusehdotuksia esitysten selkeyttämiseksi hyödyntäen digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia.

Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

Muut osaamisalueet