Siirry sisältöön

Lajien tunnistaminen (T1), biologian taitojen soveltaminen arkipäiväisessä ympäristössä (T11) ja luontosuhteen vahvistaminen (T12) ovat perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 biologian opetuksen tavoitteita. Lajien tuntemus ja niiden vertailu todellisissa ympäristöissä ovat tärkeä osa biologian sisältöjä (S2). Oppilaiden kanssa tutustutaan myös erilaisiin ekosysteemeihin sekä ihmisen vaikutukseen ekosysteemien kehityksessä (S3). Tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisen kannalta on olennaista, että opetuksessa sovelletaan erilaisia digitaalisia sisältöjä, jotta opetuksesta tulee monipuolista ja innostavaa. Näiden avulla oppilas voi harjoitella tiedon hankkimista, tulkintaa, arviointia sekä esittämistä.

Lisätyn todellisuuden avulla oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin monimuotoisiin kasvi- ja eläintyyppeihin sekä soveltamaan osaamistaan niiden parissa. Oppilaat voivat sijoittaa esimerkiksi samaan ympäristöön kuuluvia kasveja ja eläimiä oikeaan ympäristöön tai luoda esimerkiksi omaan luokkahuoneeseen eri ekosysteemien elinympäristöjä.

Käyttölisenssi: CC BY-NC-SA

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.

T1 Lajien tunnistaminen

Tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.

T11 Biologian taitojen soveltaminen arjessa

Tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

T12 Luontosuhteen vahvistaminen

Tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Virtuaalinen ravintoverkko

Virtuaalinen ravintoverkko syventyy ekosysteemien monimuotoisuuteen ja haastaa oppilaita soveltamaan osaamistaan lähiluonnossa. Oppilaiden tehtävänä on tutustua lähiympäristöön ja sen eliökuntaan pienissä tiimeissä. Tiimit valitsevat heille mieluisan kohdan, johon haluavat rakentaa virtuaalisen ravintoverkon. Tehtävänä on lisätä ympäristöön lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla eri ravintoverkon eliöitä, aina lukista tai mustikanvarvusta metsäjänikseen. Lopuksi tiimit ottavat virtuaalisesta ravintoverkostaan kuvan ja liittävät sen esimerkiksi luokan yhteiseen portfolioon, jonka avulla otettuja kuvia käydään yhteisesti läpi.

Sovellusideoita muihin biologian sisältöihin (esim. S6, T6)

Tulevaisuus: Miltä lähiympäristö näyttää 20 vuoden päästä?

Muutokset: Miltä ravintoverkko näyttää, jos jokin osa siitä häviää tai esimerkiksi ihminen tulee jonkin osan tilalle?

1) Ennen tehtävän aloittamista tutustu ravintoverkko-käsitteeseen ja lähiympäristössä eläviin eliöihin.

2) Ideoi ja suunnittele, millaisen ravintoverkon tai -ketjun haluat luoda. Yhdistele ravintoverkkoon aikaisemmin oppimaasi ja pohdi, millainen ravintoverkko juuri valitsemaasi ympäristöön sopisi. Opettaja voi antaa tarkempia ohjeita ravintoverkon toteutuksesta.

3) Avaa 3DBear-sovellus ja klikkaa alapalkista vihreää plusmerkkiä (+).

4) Tutustu sovelluksen eliövalikoimaan. Etsi haluamasi teema – esimerkiksi “Eläimet” – ja valitse mieleinen AR-objekti klikkaamalla sitä.

 5) Asettele AR-objekti valitsemaasi kohtaan ja suurenna tai pienennä sitä tarvittaessa “nipistämällä” sitä.

6) Paina keskeltä pyöreästä painikkeesta ottaaksesi kuvan. Pitkään painamalla otat videon. Voit vaihtoehtoisesti ottaa kuvakaappauksen näkymästä.

7) Kuvaamisen jälkeen kuva/video siirtyy oikealle kuvagalleriaan. Klikkaamalla galleriasta kyseistä kuvaa/videota, pääset tallentamaan sen ja jakamaan esimerkiksi sähköpostiin.

8) Lisää kuvaan eliöiden lajinimet. Voit hyödyntää digitaalisia lajintunnistusoppaita, kuten luontoportti.com tai laji.fi. Lisää myös nuolet, jotka kuvaavat energian siirtymistä ravintoketjussa.