Siirry sisältöön

Tarinallisessa AR-tehtävässä yhdistyvät toiminta, tunteet, aistit, kokemukset sekä luova ajattelu. Lapsen kyky muokata, tuottaa, esittää ja arvioida erilaisia viestejä syventyy. Keskeisenä tavoitteena tehtävässä on vahvistaa lapsen uteliaisuutta ympäristöä ja kielen monimuotoisuutta kohtaan.

Kielen rikas maailma

Teknologia- ja ympäristökasvatuksen toteutus

Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä edistää lasten monilukutaitoa.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Teknologia- ja ympäristökasvatuksen toteutus

Kehittyvä taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää erilaisia käsitteitä edistää lasten monilukutaitoa.

Ilmaisun monet muodot

Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.

Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä ilmaisun keinoin.

Oma tARina

Tehtävänä on visualisoida lisätyn todellisuuden avulla omaa versiota seikkailusadusta: sen kohtauksesta, teemasta tai miljööstä. Ensin opettaja voi lukea seikkailusatua sopivaan kohtaan saakka. Tämän jälkeen lapset luovat oman AR-ympäristön lähiluontoon, johon he lisäävät 3DBear-sovelluksella erilaisia AR-objekteja. Tavoitteena on luoda visuaalinen kuvitus tarinasta tai kuvata seuraavaa tapahtumaa visuaalisesti. Lapset voivat esimerkiksi sijoittaa luontopolulle nuotion tai erilaisia eläimiä ja vaikka osallistua kuvaan myös itse! Lopuksi lapset sanallistavat luomaansa AR-ympäristöä kuvailemalla, mitä tarinassa tapahtuu. Tehtävä voidaan tehdä pienissä ryhmissä tai pareittain.

Käyttölisenssi: CC BY-NC-SA

Sovellusideoita muihin sisältöihin:

Erilaiset kirjat: Hyödynnä eri kirjoja ja satuja (esimerkiksi Astrid Lindgrenin Mio, Poikani Mio).

Oma miljöö: Lapsi voi rakentaa oman seikkailumiljöön, josta hän kertoo tarinan muille.

1. Avaa 3DBear-sovellus ja klikkaa alapalkista vihreää plusmerkkiä (+).

2. Etsi haluamasi teema – esimerkiksi “Seikkailu” –  ja valitse mieleinen AR-objekti klikkaamalla sitä.

3. Asettele AR-objekti valitsemaasi kohtaan ja suurenna tai pienennä sitä tarvittaessa ns. nipistämällä sitä.

4. Ideoi ja suunnittele, millaisen seikkailumaailman haluat luoda tarinan pohjalta.

5. Voit olla myös itse mukana kuvissa, jos toteutatte tehtävän pienessä ryhmässä.

6. Paina keskeltä pyöreästä painikkeesta, niin saat otettua kuvan. Pitkään painiketta painamalla kuvaat videon.

7. Kun lopetat, kuva/video siirtyy oikealle kuvagalleriaan. Klikkaamalla galleriasta kyseistä kuvaa/videota, pääset tallentamaan sen laitteelle ja jakamaan esimerkiksi sähköpostiin.