Siirry sisältöön

Vuosiluokkien 3–6 liikunnan opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Opetuksen tavoitteina kuvataan mm. havaintomotoriset taidot (T2), tasapaino- ja liikkumistaidot (T3) sekä työskentelytaidot (T8). Esimerkiksi tavoitteessa T2 harjaannutaan tekemään tilanteissa sopivia liikunnallisia ratkaisuja.

Kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen tulisi näkyä liikuntatuntien sisällöissä. Harjoitteiden ja pelien tulee mahdollistaa osallisuuden, ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia (S1). Liikunnan opetuksessa merkityksellistä on myös sosiaalisen toimintakyvyn kehittyminen (S2). Näiden lisäksi opetuksen tulisi kannustaa monialaiseen osaamiseen ja erilaisiin eheyttäviin oppimiskokonaisuuksiin.

AR-tehtävien avulla liikunnan oppimisympäristöön ja työtapoihin voidaan tuoda uusia ulottuvuuksia. Monipuolinen liikkuminen ja eri ympäristöjen yhdistäminen innostavat oppilaita, koska he pääsevät haastamaan luovuuttaan ja luomaan jotain uutta. Tehtävissä oppilaita kannustetaan toimimaan kokeilevan ja tutkivan oppimisen keinoin lähiympäristössä sekä oivaltamaan ja iloitsemaan.

Käyttölisenssi: CC BY-NC-SA

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita ja joissa opitaan ottamaan vastuuta omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

T2 Hienomotoriset taidot

Tavoitteena on ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

T3 Tasapaino- ja liikkumistaidot

Tavoitteena on ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

T8 Työskentelytaidot

Tavoitteena on ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

Still-asetelmissa tasapainoilua

Tehtävänä on harjoitella tasapainoa ja liikkuvuutta sekä yhdistää uudella ja luovalla tavalla erilaisia AR-elementtejä oman sekä tiimin toiminnan ympärille. Oppilaat suunnittelevat tasapainoa ja/tai liikkuvuutta haastavan still-asetelman, johon muu tiimi sijoittaa erilaisia 3D-objekteja sovelluksen avulla. Lopuksi still-asetelmasta otetaan sovelluksella kuva. Tavoitteena on luoda hauskoja ja uudenlaisia still-asetelmia liikunnan sisältöjen sekä tavoitteiden mukaisesti. Kuviin voidaan yhdistää erilaisia aiheita esimerkiksi muilta oppitunneilta tai oppilaiden mielenkiinnonkohteista.

Tehtävä tukee erityisesti oppilaan sosiaalista toimintakykyä sekä tasapaino- ja liikkumistaitoja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Sovellusideoita muihin sisältöihin:

Kuvataide: Tehkää koko luokan yhteinen AR-portfolio kuvista tai muokatkaa kuvia jälkeenpäin yhteisen teeman mukaan.

Kielet: Tehkää still-asetelmista sarjakuvia lisäämällä kuviin jälkeenpäin puhekuplia ja liittämällä kuvia yhteen.

1) Avaa 3DBear-sovellus ja klikkaa alapalkista vihreää plusmerkkiä (+).

2) Etsi haluamasi teema – esimerkiksi “Eläimet” – ja valitse mieleinen AR-objekti klikkaamalla sitä.

3) Asettele AR-objekti valitsemaasi kohtaan ja suurenna tai pienennä sitä tarvittaessa “nipistämällä” sitä.

4) Ideoi ja suunnittele ryhmän kanssa, millaisen tasapainoa ja liikkuvuutta haastavan still-asetelman haluaisitte toteuttaa. Kuvassa saa käyttää mielikuvitusta!

5) Asetu kameran taakse kuvaamaan, kun muu ryhmä asettuu still-asetelmaan kameran toiselle puolelle.

6) Klikkaa keskeltä pyöreästä painikkeesta ottaaksesi kuvan.

7) Kuvaamisen jälkeen kuva siirtyy oikealle kuvagalleriaan. Klikkaamalla galleriasta kyseistä kuvaa, pääset tallentamaan sen ja jakamaan esimerkiksi sähköpostiin.

Tanssi AR-kaverin kanssa!

Tehtävänä on luoda mahdollisimman hauska tai oivaltava tanssiesitys yhdessä tanssivan AR-hahmon kanssa. Oppilaat voivat matkia hahmon liikkeitä tai yhdistellä omaa liikettä AR-hahmon tanssin osaksi. Tanssivideoon voidaan lisätä joko AR-hahmon musiikkia tai mitä tahansa muuta elementtiä.

Tehtävä tukee erityisesti oppilaan sosiaalista toimintakykyä sekä tasapaino- ja liikkumistaitoja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Sovellusideoita muihin sisältöihin

Musiikki: Liitä videoon erilaisia rytmejä tai vaikka laulua.

Kielet: Tee tanssivideoon ohjeistus eri kielillä.

1) Avaa 3DBear-sovellus. Klikkaa alapalkista vihreää plusmerkkiä (+).

2) Etsi haluamasi teema – esimerkiksi “Tanssi” – ja valitse mieleinen AR-hahmo klikkaamalla sitä.

3) Asettele AR-hahmo valitsemaasi kohtaan ja suurenna tai pienennä sitä tarvittaessa “nipistämällä” sitä.

4) Paina keskeltä pyöreästä painikkeesta ottaaksesi kuvan. Pitkään painiketta painamalla kuvaat videon.

5) Kuvaamisen jälkeen kuva/video siirtyy (oikealle) kuvagalleriaan. Klikkaamalla galleriasta kyseistä kuvaa/videota, pääset tallentamaan sen ja jakamaan esimerkiksi sähköpostiin.

Virtuaalinen parkour-rata

Oppilaat suunnittelevat koulun tiloihin, leikkipuistoon tai minne tahansa muualle virtuaalisen parkour-radan, johon he lisäävät AR-objekteja (esimerkiksi eläimiä tai rakennuksia). Oppilaat hyppivät, tasapainoilevat ja väistelevät parkour-radan AR-objekteja fyysisessä ympäristössä. 3D-objektit voivat myös peittää erilaisia oikeita esteitä, joita oppilaat voivat ylittää. Tehtävä voidaan toteuttaa ryhmä- tai parityönä.

Tehtävä tukee erityisesti oppilaan fyysistä toimintakykyä sekä hienomotorisia taitoja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 Sovellusideoita muihin sisältöihin:

Musiikki: Liitä videoon erilaisia rytmejä tai vaikka laulua.

Kielet: Tee parkourvideoon ohjeistus eri kielillä.

Eri oppiaineet: Sovella tehtävään erilaisia teemoja, esim. ympäristöopista.

Kiinnitä erityistä huomiota liikuntaympäristön turvallisuuteen!

1) Avaa 3DBear-sovellus. Klikkaa alapalkista vihreää plusmerkkiä (+).

2) Etsi haluamasi teema – esimerkiksi “Parkour” – ja valitse mieleinen AR-objekti klikkaamalla sitä.

3) Ideoi ja suunnittele ryhmän tai parin kanssa, millaisen parkour-radan haluaisitte toteuttaa.

4) Asettele AR-objekti valitsemaasi kohtaan parkour-rataa ja suurenna tai pienennä sitä tarvittaessa “nipistämällä” sitä.

5) Paina keskeltä pyöreästä painikkeesta ottaaksesi kuvan. Pitkään painiketta painamalla kuvaat videon.

6) Kuvaamisen jälkeen kuva/video siirtyy (oikealle) kuvagalleriaan. Klikkaamalla galleriasta kyseistä kuvaa/videota, pääset tallentamaan sen ja jakamaan esimerkiksi sähköpostiin.