Siirry sisältöön

Sivulla nostetaan esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena.

Artikkelit julkaistaan touko-kesäkuun aikana teemoittaisina kokonaisuuksina.

Pedagoginen osaaminen luokanopetuksessa

Tommi Nevalan teksti esittelee kamerakynäpedagogiikan monipuolisia käyttömahdollisuuksia oppimisen työkaluna. Kamerakynä-menetelmällä karttuvat samalla mediataidot ja digitaalinen osaaminen. Nevalan tekstiä rikastavat eri oppiaineisiin liitetyt konkreettiset esimerkit. Mäntsälässä robotiikkaa ja ohjelmointia on hyödynnetty monin tavoin eri aineiden pedagogiikassa. Jutussa nostetaan esille innostavia kokeiluja.   

Käytänteet ja toimintamallit alakoulun arjessa

Artikkeleiden keskiössä on oppilaiden medialukutaidon ja digitaalisen osaamisen edistäminen laaja-alaisena osaamisena alakoulun arjessa. Mirja Tarnanen ja Mari Hankala kirjoittavat monialaisen oppimiskokonaisuuden hyödyntämisestä. Tekstissä mallinnetaan kokonaisuuden rakentamista ja oppimisen jäsentämistä eri oppiaineissa. Malli soveltuu myös aineenopetukseen. Rovaniemellä yhteisopettajuus ja ilmiöoppiminen ovat osoittautuneet onnistuneiksi tavoiksi edistää laaja-alaista osaamista.    

Johtaminen ja verkostoituminen

Yhteistyö ja verkostoituminen niin eri yksiköiden, organisaatioiden kuin kuntien välillä luo oivallisia mahdollisuuksia medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen saralla tapahtuvaan kehittämistyöhön. Lauri Palsan artikkeli käsittelee valtakunnallisten ja paikallisten suunnitelmien ja niissä jaetun kielen ja käsitteistön merkitystä yhteisen ymmärryksen ja yhteistyön perustana. Case Rovaniemi tarjoaa käytännön vinkkejä verkostoitumisen monipuolisista mahdollisuuksista digitaalisen osaamisen edistämisessä.

Siinamari Tikkinen kirjoittaa eri toimijoiden, erityisesti kirjastojen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksista niin luku- kuin digitaitojen ja ohjelmointiosaamisen edistämisessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Kirjastoyhteistyön nostaa esille myös Kangasniemen kunta. Kangasniemellä digitaalisia ratkaisuja on hyödynnetty monipuolisesti niin yhteisöllisen oppimisen kuin yhteisöllisyyden vahvistamisen välineenä.