Siirry sisältöön

Sivulla nostetaan esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena.

Artikkelit julkaistaan touko-kesäkuun aikana teemoittaisina kokonaisuuksina.

Pedagoginen osaaminen
Käytänteet ja toimintamallit arjessa
Johtaminen ja verkostoituminen