Siirry sisältöön

Sivulla nostetaan esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena.

Artikkelit julkaistaan touko-kesäkuun aikana teemoittaisina kokonaisuuksina.

Pedagoginen osaaminen

Sara Sintosen teksti korostaa pedagogisesti vahvan toimintakulttuurin rakentamista. Artikkeli tarjoaa oivaltavia työkaluja opettajan oman osaamisen ja toiminnan vahvistamiseen lasten digitaalisen osaamisen edistämisessä. Case Vantaa esittelee inspiroivia esimerkkejä siitä, miten lasten digitaalinen osaaminen voi karttua arkisissa toiminnoissa, esimerkiksi ulkoillessa. Vantaalla on myös oivallettu sosiaalisen innostamisen merkitys pedagogisen henkilöstön keskuudessa.  

Käytänteet ja toimintamallit arjessa

Pekka Mertala tarkastelee lasten digitaalisen osaamisen tukemista varhaiskasvatuksessa kokopäiväpedagogisina käytänteinä. Mertala paneutuu tekstissään erityisesti ohjelmointiosaamiseen. Hän nostaa esille esimerkkejä siitä, miten pientenkin lasten kanssa voi tutkia ja ihmetellä ohjelmoituja ympäristöjä ja harjoitella ohjelmoinnillista ajattelua arjen rakenteissa. Aino-Leena Nenonen kertoo monipuolisista toimintamalleista, joilla lasten digitaalista osaamista on edistetty Hyvinkäällä osana varhaiskasvatuksen tavoitteita.

Johtaminen ja verkostoituminen

Artikkelit käsittelevät digitaalisen osaamisen edistämistä varhaiskasvatuksessa johtamisen näkökulmasta. Sirkku Lähdesmäki ja Tommi Nurmi kirjoittavat digitaalisen pedagogiikan toteuttamisesta varhaiskasvatuksen arjessa konkreettisten esimerkkien kautta ja liittävät huomiot johtamisen kulttuuriin. Hannele Roponen ja Annika Riekkola tarkastelevat tekstissään johtamisen merkitystä lasten digitaalisen osaamisen edistämisessä ja nostavat esille toiminnan rakenteet. Case Espoo alleviivaa pedagogisen henkilöstön osaamisen merkitystä ja esittelee Espoon varhaiskasvatuksessa hyviksi koettuja toimintamalleja.