Siirry sisältöön

16.11.2021 julkaistiin uusi kansallinen lukutaitostrategia. Uudet lukutaidot -ohjelman tavoitteet ovat osa uutta strategiaa.

Strategia koostuu kolmesta keskeisestä suuntaviivasta, joiden mukaan: 

  1. Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita  
  2. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista ja  
  3. Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa. 

Strategiassa lukutaito määritellään monilukutaidoksi. Monilukutaito perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Sen mukaan tekstit eivät ole yksinomaan kirjoitettuja, vaan niissä hyödynnetään puhuttua kieltä ja ääntä, kuvia ja graafisia elementtejä, videokuvaa ja liikettä.

Uudet lukutaidot -kuntien kannalta on kiinnostavaa kuulla, että nämä lukutaidot on huomioitu lukutaitostrategiassakin. Strategian mukaan:

  • Tuetaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kehittymistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
  • Hyödynnetään Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia monilukutaidon edistämiseksi.  

Lukutaitostrategiatyötä on tehty yhdessä moniammatillisen ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. Toimintaa on koordinoinut Opetushallituksen Lukuliike. Lue lisää täältä:  Kansallinen lukutaitostrategia

Tekstin laati: Leena Pylkkö