Siirry sisältöön

Uudet lukutaidot -ohjelman kevään koulutusten ja webinaarien sarja käynnistyi ystävänpäivänä järjestetyllä ruotsinkielisellä webinaarilla. Tilaisuuden aluksi opetusneuvos Kristian Smedlund sekä hankekoordinaattori Claudia Larkka ja hankesuunnittelija Leena Pylkkö valottivat Uudet lukutaidot -ohjelman tavoitteita ja siinä laadittujen osaamisten kuvausten pääpiirteitä.

Tärkeä osa Uudet lukutaidot -kehittämishanketta on se työ, mitä parhaillaan tehdään niissä 43 kunnassa, jotka saivat valtion erityisavustusta oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen. Webinaarissa näistä kunnista neljä esitteli tähänastisia tuloksia.

Esikouluopettaja ja digitutor Kaisa Lundberg esitteli Kristiinankaupungin varhaiskasvatuksessa käytettäviä digitaalisia työkaluja: oppimistabletteja, lapsiystävällisiä robotteja jne. Tärkeä osa hänen työskentelyään hankkeessa on antaa positiivinen kuva näistä työkaluista, tukea henkilökuntaa ja antaa inspiraatiota. Lapsi halutaan nähdä luovana tuottajana, ei vain teknologian kuluttajana.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunta sai ilmaista toiveitaan siitä, mitä he haluavat oppia ja missä he tarvitsevat tukea. Projektissa on vastattu henkilöstön tarpeisiin hankkimalla kiertäviä materiaaleja ja käynnistämällä digifoorumi, jossa jokainen voi jakaa ideoita ja vinkkejä. Lisäksi on toivottu esim. musiikkiin liittyvää digitekemistä.

palikoita
Ohjelmoinnillista ajattelua voi harjoitella myös palikoilla ja värikynillä.

Vöyrin digitaalisen polun esitteli it-pedagogi Jari Niemelä. Yhdessä tutoropettajien ryhmän ja varhaiskasvatuksen tvt-ryhmän kanssa kunnan digitaalinen opintopolku uudistettiin jo vuosien 2020-21 aikana. Jotta tehty työ ei unohdu, polusta on tehty visuaalisesti houkuttelevia julisteita koulujen tiloihin sekä vuosikelloja, joita käytetään Vöyrissä varhaiskasvatuksesta aina lukioon asti.

Parhaillaan meneillään olevassa hankkeessa projektipäällikkö Annika Ekblad on keskittynyt Vöyrin varhaiskasvatukseen. Kristiinankaupungin tapaan projekti alkoi kouluttajien taitojen, toiveiden ja tarpeiden kartoituksella. Syksyn ja talven aikana Annika on järjestänyt henkilökunnalle digikahviloita ja erilaisia työpajoja lapsiryhmissä. Vöyrissä halutaan korostaa lasten luovuutta. Digitaaliset työkalut voivat tuoda lisäarvoa tekemiseen, kuten silloin, kun lapset saivat pihalle tehdyt lumiukot juttelemaan! Juuri nyt Vöyrissä on meneillään talvihaaste, joka johtaa digitaaliseen talvinäyttelyyn. Voit tutustua Vöyrin digipolkuun liittyvään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjekirjaan tästä.

Paraisilla maantiede tuo oman lisänsä it-pedagogi Sebastian Ducanderin työhön. Mutta läheisessä yhteistyössä 10 tutoropettajan kanssa projekti tavoittaa kaikki kunnan pääsaaret. Syksyn monissa työpajoissa uusia osaamisen kuvauksia on tutkittu ja Paraisten oma digitaalinen oppimispolku peruskoululle on melkein valmis. Varhaiskasvatuksen osuuden työstäminen on juuri alkamassa. Tavoite on, että uusien suunnitelmien mukainen opetus saadaan käyntiin Paraisilla ensi syksynä.

Paraisten it-pedagogille lauttamatkat Nauvoon, Korppooseen, Houtskariin, Iniöön ja Utöseen ovat osa arkea.

Vastaavaa työtä uusien osaamisen kuvausten parissa on tehty myös Porvoossa. Kuten Paraisilla, kuvaukset on muokattu opettajien käyttöön helpommaksi poistamalla päällekkäisyyksiä, eli tavoitteita, joita esiintyy useammassa osakokonaisuudessa digitaalinen osaaminen, ohjelmointitaidot ja medialukutaito. Porvoossa luokanopettaja Hanna Willström työskentelee suomenkielisen kollegansa Jaakko Aaltosen kanssa peruskoulujen digipolun uudistamisessa. Työn etenemistä voi seurata projektin blogissa. Hyvä vinkki myös muille hankkeille on Porvoon ajatus tehdä vuosikurssien tavoitteista lapsille suunnattuja konkreettisia julisteita. Näin jokainen lapsi ja nuori tietää, minkälaisia digitaalisia taitoja he saavat oppia.

Webinaarissa heräsi keskustelua muun muassa digitaalisen osaamisen opettamisesta yläkoulussa, jossa vastuu jakaantuu eri aineiden aineenopettajille. Opetusneuvos Kristian Smedlund näytti, että työskentelytapojen pitäisi toisaalta olla tuttuja jo entuudestaan, kun laaja-alainen osaaminen tuli osaksi opetussuunnitelmien perusteita vuonna 2014. Opintopolku-palvelussa nytkin nähdä, miten esim. tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen on osa eri oppiaineiden opetusta, myös vuosiluokilla 7-9.  

Artikkelikuvassa: Kaisa Lundberg, esikoulunopettaja ja digitutor Kristiinankaupungissa.

Tekstin laati: Leena Pylkkö
etunimi.sukunimi@kavi.fi