Siirry sisältöön

Ylöjärven hankkeessa on yhdistetty yläkoululaisten medialukutaito, median tuottaminen ja kirjojen lukeminen. Haastatteluun tullessaan Vuorentaustan koulun kasiluokkalaiset Carlos Rainio, Akseli Rekimies ja Onni-Pekka Hirvonen ovat juuri tehneet kirjatrailereita äidinkielen tunnilla. Kun trailerit ovat valmiit, ne katsotaan luokassa yhdessä. Sillä tavoin kaikki saavat vinkkejä kirjoista, joita voisi innostua lukemaan.

Ylöjärvellä medialukutaitoa on muutenkin harjoiteltu itse tekemällä. Yläkoulut osallistuivat aktiivisesti Mediataitoviikolle. Nuoret tekivät julkaisuja Ylöjärven nuorten @nuortenylojarvi -tilille Instagramissa. Julkaisuissa esiteltiin omaa koulua muille. Pojat kertovat, että Instagram on toki tuttu väline. Julkaiseminen kunnan ”virallisemmalla” kanavalla on kuitenkin eri asia kuin yksityinen insta. Onkin mietittävä, millä näkökulmalla haluaa omasta koulusta kertoa, ja mitä esimerkiksi rajataan pois. On myös ajateltava, keitä kuvissa saa näyttää. Carlos mainitsee, että haluaisi oppia lisää julkaisujen tekemisestä virallisemmilla kanavilla – siten voisi vaikka vaikuttaa kunnan päättäjiin.

Carloksella, Akselilla ja Onni-Pekalla onkin paljon tieto-ja viestintäteknologista, medialukutaitoon ja ohjelmointiin liittyvää osaamista, joka ei aina kuitenkaan tule koulutyössä ilmi. Onni-Pekka kertoo, että on kouluajan ulkopuolella itse ottanut selvää tietokoneista, ja on myös harrastanut ohjelmointia. Onni-Pekka toivoo, että koulussa voisi enemmän perehtyä robotiikkaan. Carlos taas on kiinnostunut urheilusta, seuraa urheilijoita ja löytää netistä urheiluun liittyvää tietoa. Akseli puolestaan käyttää sosiaalista mediaa pysyäkseen yleisesti selvillä asioista, jotka trendaavat. Somesta selviää myös pukeutumiseen liittyviä asioita. Omassa elämässään pojat käyttävät eniten TikTokia, Snapchatia ja Youtubea.  

Sosiaalisissa medioissa leviäviin uutisiin Venäjän hyökkäyksestä pojat kommentoivat, että he ovat aika hyviä erottamaan faktat valheesta. ”Videosta näkee helposti, onko se aito vai manipuloitu tai esim. päälle äänitetty.”

Äidinkielen opettaja Anna Valu ja hankeopettaja Nanny Jolma kertovat, että kirjatraileritunteja on sovittu myös muille Ylöjärven yläkouluille. Hankkeessa onkin laadittu kolme mediaan liittyvää tuntirunkoa kaikkia yläkouluja varten. Ylöjärvellä on ideoitu useita mahdollisuuksia integroida medialukutaidon edistämistä äidinkielen oppiaineen ydinasioihin, kuten kirjallisuuden lukemiseen. Kirjatrailereiden lisäksi vastuullista mediasisältöjen tuottamista voidaan harjoitella esimerkiksi laatimalla Instagram-postaus kirjan päähenkilön näkökulmasta tai luettuun runoon eläytyen.

Jolma ja Valu kiertävät kouluissa tukemassa medialukutaitoon liittyvien tuntikonseptien käyttöönottoa. Joskus tarvitaan teknistä apua ja tukea ohjelmien käytössä. Joskus taas hankeopettajaa pyydetään ohjeistamaan luokkaa mediaan ja someen liittyvissä vastuullisuuskysymyksissä. Kun luokassa on kaksi opettajaa läsnä, opettajien on mahdollista käyttää enemmän aikaa kunkin opiskelijan kanssa keskusteluun ja ryhmätöiden ohjaamiseen. Yksi tärkeä viesti opettajille päin onkin rohkeus: myös opettaja voi luottaa siihen, että tekemällä ja kokeilemalla oppii.

Kuvassa vasemmalta Vuorentaustan koulun kahdeksasluokkalaiset Carlos Rainio, Akseli Rekimies, Onni-Pekka Hirvonen ja hankeopettaja Nanny Jolma. Kuvaaja: Anna Valu.

Ylöjärven kuulumisia selvitti: Leena Pylkkö.